« Horse whisperer | Main | اعتماد کرده بود »

آنهایی که کارشان را دوست دارند

این مرد را دوست دارم چون توانسته مرا مشتری وضعیت هواشناسی قاره‌های مختلف کند. هواشناسی اصلا برایم جذاب نیست، رفتار و حرف زدن و نگاه این سینیور Guillermo Arduino برایم جالب است؛ وقتی با آن لهجه اسپانیایی از طوفانی می‌گوید که قرار است جنوب آمریکا را نابود کند، نگرانی و پریشانی را از لحن و کلماتش می‌گیرم. وقتی هوای آفتابی را پیش‌بینی می‌کند که احتمالا چند روزی شمال اروپا را می‌گیرد، سرزنده و شاد می‌شود.

Guillermo Arduino

او کارش را دوست دارد. این را می‌توانم از اجرایش بفهمم. از نحوه بیان کردن درجه سانتیگراد و فارنهایت یا جهش باد و بورانی که با عشق و ایمان به زبان می‌آورد. از برق چشمانش...
دنبال بهانه‌ای است که اتفاق خاص خبری را ربط دهد به وضعیت هوا؛ اگر پروازها لغو شوند، او حتما در فرودگاه‌های مختلف بین مسافران و خلبان‌ها و کارشناسان می‌گردد تا دلایلش را برای مردم توضیح دهند. اگر ویروس خطرناکی یک منطقه را بگیرد، او می‌رود در محل تا ارتباطی بین شرایط آب و هوایی آن منطقه با رشد ویروس پیدا ‌کند...

من این مرد را دوست دارم چون دوست داشتن کارش را با کلمات خودی و معمولی و جملات صمیمانه‌ به من منتقل می‌کند و یادم می‌اندازد که نمی‌توانم فرید زکریا را با آن نخوت و رفتار رئیس‌مابانه‌اش، حتی در حال گفت‌وگو با مهمترین مقامات، دوست داشته باشم...

photo from: CNN Observation

فهرست