« گلستان بودن | Main | مورد فلان قرار گرفتن »

آدم کجا بود؟

اگر آدم‌ها با آدمیت خودشان حالتان را به هم می‌زنند، حیوان خانگی را امتحان کنید.

به گمانم از سگ و گربه به اندازه آدم‌های باشعور اطرافتان بد نبینید. نه ادعایی دارند و نه افه‌ای. نه نیاز به بحث دارید و نه قرار است کسی مجاب شود که اشتباه می‌کند.

نهایتش با کمی تمرین یادشان می‌دهید کجا محل دفع است. به آدم‌های روشنفکر، عمیق و کاردان که نمی‌شود همچین چیزی را یاد داد.