« وطن!می خوامت فطیر! | Main | فردا »

زندگی و کسب و کار تهران در قرن 13

جعفر شهری در کتاب "تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم"در باره شکل گیری انواع شغل ها مطلبی دارد با تمام جزئیات و حاشیه های مربوط به هر حرفه درآن سال ها.

او در مورد لوازم عکاسی فروشی و در اصل رو آمدن این شغل در ایران گفته که وسائل عکاسی را فقط داروخانه فرانسوی شورین (در خیابان ناصرخسرو) می فروخت.در همین داروخانه بود که به گفته او بدعت کثیفی در عکاسی بنیان گذاشته شد:

"روزی عکاس دوره گردی که از مشتریان دوای کار عکاسی اش بوده به شورین مراجعه می کند و از او شیشه شرابی می خواهد و بعد خواهش برداشتن عکسی از وی برای یادگاری و در آخر طلب پنجاه تومان وجه دستی می کند.

شورین دلیلی برای پرداخت پول نمی بیند ولی دو روز بعد در صفحه اول روزنامه ای می بیند که شیشه شرابی در دست دارد همراه این پانویس؛کار بی لیاقتی حکومت به جایی رسیده که شورین کافر بتواند به مملکت اسلام عرق و شراب وارد کند و در روز روشن بفروشد.
اگر روزنامه کمی دیرتر به دست شوربن رسیده بود و دواخانه را تعطیل نمی کرد معلوم نبود با جو اسلام آن زمان سرنوشت خود و دواخانه اش به کجا می رسید.

شب بعد ،عکاس به خانه اش می آید و مبلغ را به صد تومان می رساند با اظهار دلسوزی که برای اصلاح کارش آمده و پنجاه تومان اضافی را برای خرج کار و دادن به روزنامه نویس می خواهد .اینبار شورین پرداخت می کند و در شماره بعد عکس خود را به همان صورت می نگرد به اضافه پیرزن فقیری که دستش را برای گرفتن چیزی دراز کرده و زیرش نوشته شده ؛در شماره قبل فرم بند روزنامه در اثر نبودن جا عکس را نصفه کاره گنجانیده بود...همچنین وصفی از او درانسانیت و دستگیری به فقرا و اینکه شراب طبی را به تجویز طبیب ،رایگان به مشتری می داده."

جعفر شهری در آخر این داستان اضافه می کند:

"عکسی که با عکس گدای مذکور مونتاژ شده بود،بدعت کثیفی است که عکاس برای کلاشان و روزنامه نگاران مثل خود بر جای گذاشته است."

Comments (7)

شرمین:

سلام ازاده جان.خوشحالم که می نویسی.یاد بیست ساله ها به خیر.
......
آزاده: یاد تو هم به خیر

ebrahim:

چقدر جالب بود مدتها بود توی اینترنت مطلب خوبی نخوانده بودم. خیلی کلاسیک بود

سلام ... اگه امکان داره یه سری به وبلاگ من بزن ... من منتظر حضور آسمونی شما هستم ...
.....
آزاده: این حضور آسمانی رو خوب اومدی

به هر حال زندگی بعضی ها هم خرج داره خواهر.

hani:

جالب بود .
من فكر نميكردم كار مونتاژ اين همه قدمت داره.

باز انسان شریفی بوده که پس از گرفتن از شورین رفع اتهام کرده‌است و او را نان‌دانی خود برای بعدها نکرده‌است

مطلب قابل توجهی بود . تو این زمانه واقعا بدرد می خوره . .. ..

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی وطن!می خوامت فطیر!

نوشته بعدی فردا

صفحه اول | بایگانی