« خرید | Main | کاوه و جایزه اش ... »

من و الاغ

یادش به خیر... از زمانی که این رو نوشته ام ،کلی خاطره مونده...

snow،الاغ ، پادشاه و من فردا خواهيم مرد
الاغ از گرسنگي

پادشاه از ملال

و من از عشق

در ارديبهشت.

Comments (9)

azam:

salam.
jaleb bud

bITA:

Salam

ye saate daram webgardi mikonam va in sher, baamazze-tarin etefaghesh bood.

انگار رو یه تیکه از کره زمینه
(نقشه)

:)

Anonymous:

...
الاغ ، پادشاه و من، فردا خواهيم مرد

سلام
من با اجازه به ویلاگ زیبای شما لینک دادم. خواستم اینجوری کسب اجازه‌ای کرده باشم.
ممنون

جمله جالبی بود

با سلام وارادت ...جالب بود استفاده بردیم ....با یک ترجمه ودو مطلب به روزم ...

محمد:

رنگین کمانی که بر سر تو تاجی بوجود اورده بود

چه خوشگل...

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی خرید

نوشته بعدی کاوه و جایزه اش ...

صفحه اول | بایگانی