« زرشکی جیغ اینجا پایدار نیست بابا | Main | حرف و دردتان فرق دارد »

وبلاگ جدید نه ،طراحی جدید

اما این دیگه رنگمه... طراحی هنوز کامل نیست . به نظر کمی لخت می رسه اما واقعا ممنون از بچه ها که این همه کار کردن ! برگردوندن اون قالب به این ..خودش کلیه !

باز هم منتظر پیشنهاد و نظر هستم در مورد طرح و رنگ و عکس و ...
حمیدرضای تمام فلزی ..کجایی که نظر بدی؟ داریوش خارجه ؟ آقا نیکی نارنجی؟ خواهران و برادران باسلیقه ... مخلص همگان هم هستیم..

ممنون علیرضا و منصور و بروبکس ...

Comments (2)

وبلاگ به این خوشگلی، به این خوبی، به این ام تی ای! آدم لذت می برد!

البته واضح و مبرهن است که اگر روزی روزگاری، نیاز به تغییر دکوراسیون بود یک سوت بزنید طرف خودش می فهمد و می آید!

kambiz:

salam
khaste nabashid.etefaghi weblogetono didam. shomaro mishnasam. be har hal movafagh bashid khanom.rasti man yek soaly daram shoma k to rozname kar mikonid hatman movasaghtar khabar darid man to internet ye khabara didam ke khanomi be name NAzanini FArahani gharare ba Goerge clonie film bazi kone. age khabarre bishtari darid be ma ham bedidi. moayad bashid

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)