« وبلاگ جدید نه ،طراحی جدید | Main | دريآآآآآ »

حرف و دردتان فرق دارد

روزی خواهد آمد که ساده ترین مردم میهن ما

روشنفکران ابتر این کشور را به استنطاق خواهند کشید

از آنها خواهند پرسید که

وقتی ملت به مانند آتش یک اجاق

کوچک و تنها

فرو می مرد

به چه کار مشغول بودند

اتو رنه کاستیلو
شاعر گواتمالایی که با چریک ها در سال 1967 به قتل رسید

Comments (7)

arya:

ghashang bood movafagh bashiin dooste aziz
bedrood

سري هم بلاگ من بزنيد

Nima:

Inja Iran ast Azadeye Aziz!

gita:

va haghe mardomi koor joz in mabad ghayre abtarhara salha psh ba dastane khod koshte and

Narges:

tazegia chize be in zibai nakhunde budam, kheili khosham miad az in she'r

اين را قبلا يه جايي ديده بودم.فوق العاده است.

foozhan:

rastii,dastanhaye kootahetoon ro ham dobare mizarid?
vaght nakardam vaghti beshoon datrsai bood hama ro bekhoonam.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)