« تلویزیون نداری و کتاب داری | Main | وبلاگ جدید نه ،طراحی جدید »

زرشکی جیغ اینجا پایدار نیست بابا

این رنگ ...رنگ من نیست...رنگ من آبیه... اما این رو فعلا مالیدن به در و دیوار اینجا برای حفظ آبرو .

.دوستان ..شک نکنید..

من هنوز هم همان آدمی هستم که عاشق آبی است و عدد7 ... و .. تازه ... هنوز هم صبح را با چای شیرین ونان وپنیر شروع می کنم.

Comments (4)

Nima:

Eyval be valat vavali be voolat!

foozhan:

che jaleb,
man ham asheghe range abi,
adade haft,
va sobhaneye chaio nano paniram.
khol mashangast vali khob kheili zogh zade shodam vaghti inaro khondam,shebahat ha baram jaleb bood.

تو هر جا باشی، خارجه هستی!

RaiN:

مگه روزه نیستی؟؟؟
:D

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)