« ؟؟ | Main | برگ های زرد »

داستان آدم های دوست داشتنی

این جرج کلونی اعصاب نمی گذاره برای آدم. سه روزه که از جلوی دوربین بی بی سی و سی ان ان دور نمی شه.

George Clooney Makes Darfur Demands

او به سازمان ملل گفته که اگر تا 30 سپتامبر نیروهای صلح به دارفور فرستاده نشوند، باید به جای آنها  گورکن و تابوت به سودان بفرستند.

اعصاب ندارم دیگه از دست این بشر...

فهرست

نوشته قبلی ؟؟

نوشته بعدی برگ های زرد

صفحه اول | بایگانی