« شرق چه می کند با اسم عکاسان؟ | Main | خاموش! كه اين حجاب ز گفتار مي رسد »

دم را غنیمت است رفیق ...

oldman  - Germany


قناعت و شادی ،چیزی است که راحت می توانی در این مردم پیدا کنی. ساده زندگی می کنند و برایشان مهم نیست لباسشان با پست و مقامشان جور باشد. کار می کنند و دل خوشند به غذای کافه و رستوران محبوبشان.
هر چقدر بیشتر با اینها باشی و وارد زندگی شان بشوی،بیشتر می فهمی که چقدر اشتباه می کنی زندگی ات را پر کرده ای از افسوس و ناراحتی و سختگیری.
اینها هیچ چیز را سخت نمی گیرند.از کنار سختی ها هم راحت عبور می کنند. برای همین است که شاید ..شاید همیشه شادی را زیر پوستشان می بینی... آمادگی مقابله با اتفاق غیرمنتظره را دارند و کاری هم به کار فردا ندارند. حالا باید خوش بود...
اگر قرار باشد چیزی از این ملت اتحایه یک پارچه اروپا یاد بگیرم که کوله به پشت کشور ها را پشت سر می گذارند، همین برایم بس است؛ همین که با همه مشغله ها آرامش داشته باشم و برای خودم زندگی کنم... ساده و بی دغدغه..بدون قدم زدن روی اعصاب ملت ..بدون فریاد زدن خودم لابه لای نوشته و عکس و کار..بدون اینکه بخواهم زندگی را به اندازه بزرگی خودش،بزرگ ببینم.