« زنان ، با باتوم زنان هم کتک خوردند | Main | ...! »

بچه ها را كجا برده اند...

photo:Arash

به نظر مي رسد بسياري از بازداشت شدگان شب گذشته را درزندان اوين گذرانده اند اما هنوز از چگونگي آزادي يا ارتباط برقرار كردن با آنها ، خبري در دسترس نيست. با اين حال قرار است آنها را به دادگاه انقلاب منتقل كنند و به جرم شان رسيدگي شود.

به گفته رييس مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران ، از آنجا كه تمامي بازداشت‌شدگان در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند، آمار دقيقي از تعداد آنها در دست پليس نيست و همچنين در حال حاضر حتي يك خبرنگار در بازداشت پليس به سر نمي‌برد. با اين وجود بيش از ده خبرنگار از روزنامه هاي سرمايه،خراسان ، جهان اقتصاد و ... در ميان بازداشت شدگان بودند كه در آخرين لحظات دستگيري اعلام كردند با اتوبوس نيروي انتظامي راهي كلانتري هستند.

محمد تورنگ در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه تكليف آن دسته‌ از افرادي كه بدون دليل دستگير و روانه زندان شده‌اند، چه خواهد شد؟ گفت:با انجام بررسي‌هاي فني، روانشناسي، اطلاعات جمع‌آوري شده، بررسي سوابق و مستندسازي، دستگيرشدگان پالايش و در صورت بي‌گناهي، آزاد مي‌شوند...
كانون زنان ايران...

Women's Rights Activists Beaten in Tehran

Iranian police with batons and shields beat women's rights demonstrators in a downtown Tehran square Monday, injuring one protester and detaining 20.

عكس هاي آرش ...