« آرژانتين را چه به ساحل عاج؟ | Main | بچه ها را كجا برده اند... »

زنان ، با باتوم زنان هم کتک خوردند

 

photo:Mansour Nasiri

عکس های منصور...

- مفهوم پلیس زن آرام آرام در ذهن مردم شکل می گیرد؛ پلیس زن یعنی جسم بی روح و سردی که هر وقت از او خواستند باتوم سبزتیره اش را دور سر بچرخاند و فریاد بزند :" می زنم کثافت ها..برید وگرنه می زنم..."

آنها حتی حاضر نیستند از زبان خود زنان بشنوند که دلیل حضورشان چیست...گوششان پر از جملاتی است که به بی رحم بودنشان کمک می کند...آنها با تصور اینکه این زنان بی حجابی می خواهند و شعار سیاسی می دهند باتوم و اسپری در دست دنبالشان می دوند و بی محابا می زنند. اینها همان پلیس هایی هستند که در دانشکده افسری درس خوانده اند؟

- بعضی معتقدند تجمع 22 خرداد امسال نباید برگزار می شد..به خاطر جو متشنج ..به دلیل بی رحم شدن نیروها و به خاطر اینکه خیلی از مسوولان از حضور و کنارهم قرار گرفتن حتی دو نفر به شدت می ترسند. این ترس و جو باعث می شود که کسی رحم نکند و به خاطر حفظ امنیت ملی ، یک تجمع بدون مجوز را حرکت در جهت برهم زدن این امنیت ترجمه کنند.

- امروز خیلی ها کتک خوردند. ژیلا بنی یعقوب و خواهرش و بهمن احمدی را گرفتند. وقتی با شخص مسوول صحبت شد، گفتند که هر کسی کارت خبرنگاری داشته باشد، آزاد می شود. اما زنان و دخترانی که کارت ندارند، معروف نیستند و فقط با دل پرجرات آمده اند تا با یک حرکت زنانه همراه شوند، چی؟ آنها بازداشت می شوند.امشب... بازجویی هم می شوند...انگ هم می خورند... اما چه کسی می تواند تلفن بزند و خواهش کند که آزادشان کنند؟

 کانون زنان ایرانی...