« 20 ساله ها | Main | زنان ، با باتوم زنان هم کتک خوردند »

آرژانتين را چه به ساحل عاج؟

نمي دانم بردن غولي مثل آرژانتين در برابر كشوري مثل ساحل عاج چقدر خوشحالي دارد اما مي دانم كه ديشب سياهان لاغر و نحيف ساحل عاجي ، بعد از نتيجه بازي اشك هاي مارادونا را در برابر نتيجه اي ديدند كه از قبل هم برايشان روشن بود. نمي دانم كدام هنر است..اينكه غول باشي و حريفت ...  يا طرفدار حريفت باشي كه مي داند بازنده دوره اي است كه مي داند در آن سهمي ندارد.

كوفي عنان شايد به خاطر همين موضوع در نامه اي نوشت كه به جام جهاني حسادت مي كند:

"برای هر کشور، بازی در جام جهانی موضوعی است که به گونه ای مطلق به غرور ملی ربط دارد. برای کشورهايی که برای نخستين بار به جام جهانی راه يافته اند، مانند کشور من غنا، اين موجب افتخار است. برای آنان که پس از سال های توام با ناملايمات در جام جهانی شرکت     می کنند مانند آنگولا، حسی همراه با نوسازی ملی به ارمغان می آورد. و برای آنها که در حال حاضر درگير نبرد هستند، اما تيم جام جهانی شان يک سمبل منحصر به فرد و قدرتمند از وحدت ملی است، مانند ساحل عاج، چيزی کمتر از اميد به تجديد تولد ملی را القا نمی کند.

جام جهانی مناسبتی است که در آن عملا می بينيم هدف ها جامه عمل می پوشند. تنها درباره گل هايی که به حساب کشوری گذاشته می شود صحبت نمی کنم؛  منظورم مهم ترين هدف است ..يعنی حضور در آنجا به عنوان بخشی از خانواده ملل و مردمان، بزرگداشت بشريت مشترکمان است. تلاش

 می کنم هنگامی که غنا با ايتاليا در هانور در 12 ژوئن بازی می کند همه چيز را به خاطر بسپارم. البته

نمی توانم قول بدهم که موفق خواهم بود."