« روزنامه نگاران خارجی ازکار درایران می گویند | Main | آرژانتين را چه به ساحل عاج؟ »

20 ساله ها

20sale ha

امتحانش ضرری ندارد...به هر حال چیزهایی برای خواندن دارد که بد نیست ببینیدشان... از همه  جذاب تر در این مجله، صفحه بندی و عکس های حرفه ای است...شاید زیاد این دوموضوع در خیلی از مجله های ایرانی ، جذبتان نکند اما 20 ساله ها یک ویژگی عجیب در میان خیلی از مجلات مشابهش دارد؛ در 20 ساله ها  صفحه  بندی در خدمت عکس است ، نه عکس برای کادرهای تعیین شده صفحه بند!