« اين ديگر غلو شده است...بی بی سی جان | Main | 20 ساله ها »

روزنامه نگاران خارجی ازکار درایران می گویند

ايلن شیلینو خبرنگار برجسته روزنامه نیویورک تایمز که پیش از این کتاب "آینه های ایرانی" را منتشر کرده و یکی از کسانی است که در هواپیمای آیت الله خمینی رهبر فقید انقلاب ایران حضور داشته، مشکلات مختلفی را بر سر راه تهیه گزارش از ایران برمی شمارد. 

 شیلینو می گوید: "اخذ روادید (ویزا) دشوار و دسترسی روزنامه نگاران خارجی به همه شهرها کم است. دسترسی به مسئولین کشور، سیاستمداران و حتی مردم عادی نیز، ازمشکلاتی است که می توان به آن اشاره کرد. "

به گفته وی دست یافتن به زندگی پنهان مردم، برای روزنامه نگاران بسیار دشوار است. بسیاری از خبرنگارانی که به ایران سفر کرده اند براین موضوع صحه می گذارند که ایرانی ها دارای دو زندگی هستند که یکی اجتماعیست - که با معیارهای دولت همخوانی دارد-، و دیگری عرفی وشخصی می باشد که در خیلی از موارد با هنجارهایی نمی خواند که دولت آن را تبلیغ می کند.

گزارش اميد معماريان در واشنگتن پريزم