« سادگی را فراموش کرده ایم | Main | ماجراهای فیروزه ایرانی در آمریکا »

زنانی که باید پاک بمانند

"خواهران مک دالین" ما را در شباهت ها متعجب می کند؛  شباهت بین ایران  وایرلند در تعصب های مردان.

ماجرای سه دختر جوان در این فیلم مطرح می شود که یکی به دلیل بچه دار شدن قبل از ازدواج،یکی  به دلیل تجاوز پسرعمویش و دیگری به خاطر خوشگلی، به صومعه سپرده می شوند تا با ابزار مذهب از آنها کار بکشند. آنها باید شبانه روز لباس های  کثیف مردمی را بشویند که فکر می کندد  چرک و کثافات لباسشان در خشکشویی   از بین می رود.

جرم همه این دخترها از دنیای مردهایی می آید که به شکل سنتی به زن نگاه می کنند؛ فلسفه "زن باید پاک باشد و سربه زیر و ...فقط مال من ..." کامل در این فیلم پیاده شده...

The Magdalene Sisters 

Three young Irish women struggle to maintain their spirits while they endure dehumanizing abuse as inmates of a Magdalene Sisters Asylum. (more) (view trailer