« يک نفر مرا خلاص کند ! | Main | بزرگداشت مسولان ، نه قربانيان »

بم و ...

- وقتي بم زير و رو شد، تعداد زيادي از NGO  هاي فعال در زمينه‌هاي فرهنگي و علمي دست به كار شدند تا بخشي از ايده‌هاي خود را در يك منطقهء ويران، عملي كنند.

شايد اين آرزوي بسياري از فعالان در مراكز بزرگ و كوچك فرهنگي و غيردولتي بود كه بتوانند براي كمك يا فعاليت وسيع در زمينه كاري خود، كاري بكنند. اين شرايط را «زلزله بم» ايجاد كرد. هرچند كه بسياري از  NGO ها، در اين مسير به دليل موانع و سنگ‌اندازي‌هاي مختلف موفق نشدند كار خود را به اتمام برسانند و كار را رها كردند.

بنياد «دانش و هنر» مؤسسه فرهنگي غيردولتي و غيرانتفاعي است كه در طول هفت سال فعاليت خود، در مناطق مختلف براي كمك هميشه آماده است.

اين بنياد پس از زلزله، شروع به بررسي نيازهاي متوسط و كوتاه‌مدت در بم كرد و متوجه شد كه راه‌اندازي مركز   ICT مي‌تواند براي مردم و كودكان بسيار تاثيرگذار باشد.

مسؤولان اين بنياد از همان ابتدا با اين نيت شروع به كار كردند كه مردم بومي در آن فعال شده و كليه مسؤوليت‌ها را به عهده بگيرند. به همين دليل، ابتدا از انواع نهادها و متخصصان براي توانبخشي بحران‌هاي اجتماعي استفاده كردند... ادامه در سرمايه

- ديروز سالگرد زلزله بم بود ... نمی دانم چقدر ياد آن روز افتاديد... فقط می دانم ديگر نه آن ترس و اضطراب هست و نه آن شور روزهای اول...همه سرد شده ايم.. .  شايد نمايشگاه عکس " لحظه ای و ديگر هيچ" در خانه عکاسان دوباره به يادتان آورد...يادتان می آورد که ماجرا چه در ايران و چه پاکستان چقدر رعب آور است...

- چون روز آنلاين خيلی جاها فيلتر شده، اصل مطلب را نمی توانم لينک دهم...اما همين بخشش را بخوانيد ...

- از تبريک ها ممنونم ولی قضيه اينقدر ها هم جدی نيست...فقط يک ترم پاس شده! هنوز کلی راه مانده !