« شهرک توحيدی که نمی شناسيم... | Main | يک نفر مرا خلاص کند ! »

خاتمي شكلاتي دوست داشتني !

آنقدر اين عكس آرش از خاتمي به دلم نشست كه حس مي كنم كل مراسم در همین عكس خلاصه شده!‌

khatami - باران کوثری - محمد خاتمی - پگاه آهنگرانی

امیدوارم كیهان عكس يك نسازه و تو خودت قند و نبات و شكلاتي رو تيتر نزنه!‌

اينجا توضيحات مختصر پشت صحنه هست ... آقاي خاتمي خوش تيپ و خندان لطفا هميشه بنويس نه فقط همين يك شب ! و لطفا  ساده و راحت تر بنويس ...