« من هم هستم ... | Main | بيانيه جمعي از روزنامه‌‏نگاران، خبرنگاران و عکاسان به مناسبت حادثه سقوط هواپيماي c-130 »

عزاداری در انجمن صنفی مطبوعات

فکر نمی کنم نيازی به يادآوری باشد؛ امروز ساعت 12 همه معترضان و داغداران همکاران در انجمن صنفی مطبوعات به شکل کاملا خودجوش ، دور هم جمع می شوند . می توانيد بياييد و اگر اهل انجمن هستيد و روزنامه نگار يا عکاس حرف دلتان را بزنيد يا فقط در اين غم شراکت کنيد.