« عزاداری در انجمن صنفی مطبوعات | Main | پريد... ! »

بيانيه جمعي از روزنامه‌‏نگاران، خبرنگاران و عکاسان به مناسبت حادثه سقوط هواپيماي c-130

چهار بند بيانيه ای که امروز امضا شد : 1. رسيدگي به پرونده اين حادثه فراموش نشود و از آن جا كه خبرها حاكي از نقص فني در هواپيما بود، پيگيري موضوع تا حصول به نتيجه نهايي و روشن شدن همه ابعاد آن ادامه يابد. 2. مقررات بين‌‏المللي در برخورد با بازماندگان حادثه كاملا رعايت شود. ذكر اين نكته از آن رو ضروري است كه در چنين پروازهايي‌‏ روند معمول هواپيمايي كشوري انجام نمي‌‏شود و بيم آن مي‌‏رود كه در برخورد با بازماندگان حادثه، پرداخت غرامت و موارد مشابه، قوانين و مقررات بين‌‏المللي مورد توجه قرار نگيرد. 3. مراجع مسوول، مسووليت اين حادثه را بپذيرند و به صورت رسمي عذرخواهي كنند. اين در حالي است كه تاكنون و پس از گذشت چندين روز از اين حادثه هنوز هيچ مرجعي پاسخگو نبوده است. هر چند عذرخواهي از رنج و اندوه بازماندگان كم نمي‌‏كند و باعث التيام مردم داغديده نمي‌‏شود اما اميدواريم حس مسووليت‌‏پذيري بتواند از تكرار چنين حوادثي جلوگيري نمايد. 4. سند استاندارد ايمني حرفه‌‏اي براي خبرنگاران و عكاسان توسط نهادهاي صنفي و آموزشي تدوين شود. اين حادثه بار ديگر نشان داد مديران رسانه‌‏ها و نهادهايي كه با دعوت از خبرنگاران براي برآوردن نيازهاي اطلاع‌‏رساني خود اقدام مي‌‏كنند، حداقل امكانات و تمهيدات لازم را براي ايمني خبرنگاران و عكاسان در نظر نمي‌‏گيرند. از سوي ديگر نهادهاي مسوول و مديران رسانه‌‏ها نيز مي‌‏خواهيم بدون در نظر گرفتن استانداردهاي لازم از اعزام خبرنگاران و عكاسان به ماموريت‌‏هاي كاري خودداري كنند. ............ تذکر داده شده که ديگر کسی حق ندارد در مورد نقص فنی و اطلاع از آن در روزنامه ها بنويسد !