« اصلاحاتی ها دست به کار شده اند | Main | کافه ای برای مردان »

ورود چادری ها ممنوع نيست

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اقدامي بي سابقه ، با گماردن مامور در بعضي رستوران‌هاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح، از ورود خانم هاي داراي پوشش مانتو و روسري جلوگيري کرده است....