« درد بی شجر... | Main | ورود چادری ها ممنوع نيست »

اصلاحاتی ها دست به کار شده اند

اين حرکت دکتر معين تحسين برانگيز است که همچنان تلاش دارد ارتباط اش را با خيلی از کسانی که قبل از انتخابات همراهش بودند، حفظ کند. اما من تصور می کنم باز هم مشکلاتی هست که بعضی از آقايان حواس شان به آن ها نيست. ماجرای انتخابات امسال ثابت کرد که کار کردن روی قشر روشنفکر و ساخت و پرداخت ذهن اين بخش از جامعه کار چندانی نمی کند.مردم عادی کوچه و بازار هستند که حرف تعيين کننده را می زنند چون اکثريت جامعه را تشکيل می دهند. همان روزهای انتخابات مدام از مسولان می پرسيدم ... حتی روز رای دادن هم که دانشگاه اميرکبير محل اصلی رای دادن اصلاح طلبان بود می پرسيدم که چرا اين همه روی دانشگاه و روشنفکر مانور می دهيد و جواب می گرفتم که از همين جاهاست که حرکت شکل می گيرد و هدف ما شکل دادن به اين حرکت از گلوگاه های علمی است . ولی آقای معين! خودتان ديديد که حرکت را شام و ناهار رايگان و پول توجيبی ماهيانه و شربت نذری شکل می دهد. ديديد که بايد کارهای عميق تری در مورد همين جامعه ای کرد که بحث وبلاگ نويسی و روزنامه نگاری اش فقط درصد ناچيزش را تشکيل می دهد. جوان برومند و و تفکر جامعه را بايد از لابه لای کوچه های نازی آباد و شهرری کشيد بيرون نه آدم هايي که به راحتی به اينترنت دسترسی دارند و حرف و حرکت و شعارشان هم در حد سيگنال های صفر و يک می ماند. پشت در خانه های شهرهای ايران زنانی زندگی می کنند که از کودکی ياد گرفته اند حق شان همين است.همين که زندگی را بايد سابيد چون موجودی به نام زن با همين هدف شکل می گيرد و ازدواج می کند و مادر می شود و کوچک ترين مشکلی با اين مانيفست ندارند . روزهای انتخابات اين زن ها در مورد خانم کولايي چه تصوری داشتند؟ شايد به راحتی کانال تلويزيون را عوض می کردند و فکر می کردند تافته جدا بافته آن هم يکی در ميان يک ميليون حتما اتفاقی به جايي رسيده که الان هست و حتی ذهنشان هم درگير حرف هايي کولايي در مورد حقوق زنان و آزادی و حق برابر و ... نمی شد. اين آدم ها کم نيستند . جوانان مشتاق شنيدن اخبار تازه در مورد وام ازدواج و خريد سربازی و ... کم نيستند.کاملا ثابت شد که اگر در مورد مسائل مادی حرف بزنيم و شعارهای انتخاباتيمان بشود نابودی آقازاده ها و برابری طبقات،چقدر جواب خواهيم گرفت.مردم خسته و کوپن به دست ، دنيايشان با دنيای اقليـت ها خيلی فاصله دارد. دلم می خواهد موفق شويد آقای معين ولی حس می کنم اين نگاه از جزء به کل باز هم مسير را عوض کند.شايد حرکت تان بايد بسط پيدا کند و برود لابه لای همه لايه های شهرها. در اين مملکت جاهايي هست که به صداقت و نگاه صادق نياز دارد؛ کسانی که حتی نمی دانند اينترنت خوردنی است يا پوشيدنی ولی اگر حرفتان را با زبان و کلمه های مانوس خودشان بفهمند و بدانند حتی يک درصد راست می گوييد و مشکلات اقتصادی شان برطرف خواهد شد ،پشتتان خواهند ماند.