« اميدي هست ؟ | Main | بهانه شرعی »

آخر فصل !

با سالن ها و امکاناتی که زمان اردوی تيم ها ديده بوديم ، خيلی بعيد به نظر می رسيد که ايران بتواند حتی بين چند تيم اول قرار بگيرد. وضعيت و شرايط فيزيکی برای تمرينات دختران خيلی بد و نامناسب بوده و هست ، با اين حال دختران ايرانی توانستد مقام اول را در ميان 41 کشور حاضر در بازی های اسلامی زنان به دست آورند. بعد هم سنگال که در دو و ميدانی و جودو خيلی قوی ظاهر شد و بعد ارمنستان . چقدر پرشور و پرانرژی اند اين دختران ورزشکار...ايرانی ها را نمی گويم. برعکس..دختران ايرانی در طول اين بازی ها و در مدت اردو مجبور بودند مقنعه بپوشند ،جدی باشند و رنگ سرد و بيمارستانی لباسشان را تحمل کنند.آنها در کنار اين همه رنگ سرخ ،زرد،نارنجی،بنفش ،سبز و صورتی و در مقابل فريادهای شادی و چشم های پرانرژی تيم های رقيب که حتی از کشورهای فقير آفريقايي آمده بودند بايد نقش جوانان نجيب و محجوب را بازی می کردند . روز اختتاميه ... روزی بود که همه تيم ها در گوشه و کنار فرياد می زدند و نام کشورشان را با آواز و کف زدن و رقص پرچم صدا می زدند ولی باز هم دختران ايرانی از ترس نگاه و مراقبت های آقايان اطلاعاتی که وحشت را به دل ها می انداختند، از جايشان تکان نمی خوردند ! The results of the 4th Islamic women games First : Iran second: Senegal Third: Armenia

فهرست

نوشته قبلی اميدي هست ؟

نوشته بعدی بهانه شرعی

صفحه اول | بایگانی