« تولدت مبارک | Main | بازی های اسلامی و زنان »

نکته !

اگر از مصاحبه های استخدامی کلافه شده ايد ، چند کلک وجود دارد که می تواند پيروزتان کند. کمی هوش و حاضر جوابی هم بزنيد تنگش... 

اين scarpati سايت عجيب و بانمکی دارد. عکس ها کاملا حرفه ای است ولی بيش از همه بخش تبليغاتش آدم را وسوسه می کند . ايده ها ظريف و ساده است ولی نمی دانم چرا به ذهن ما و گرافيست هايمان نمی رسد! (بگذريم از آن دليلی که من می دانم ،شما هم می دانيد!)