« نکته ! | Main | زنان قهرمان در هتل آزادی و لاله »

بازی های اسلامی و زنان

چهارمین دوره بازی های اسلامی زنان جمعه شروع می شود و تقریبا توان بچه ها در حال ته کشیدن است. منظورم بچه هایی است که سه ماهی است به شکل کامل درگیر ماجرا شده اند؛ بچه های ستاد خبری... کار سنگینی است ، اما اگر فقط حس کنیم که عمق زحمات بچه ها توسط بالایی ها درک می شود، سختی ها قابل فراموشی است... در هفت روز بازی ها هفت شماره بولتن منتظر می شود که کار همین بچه های ستاد خبری است و خیلی کارهای دیگر که شاید زیاد به چشم نیاید چه زحماتی در پشت صحنه آنها کشيده می شود.