« فرزندان قرن | Main | Save Your Life »

يک شوخی کوئنی !

اگر بردادران کوئنی باشيد حتما تا حالا اين فيلم را از دست نداده ايد ولی اگر مثل من منابع فيلمی يا حتی رئيس دفتر تان! کمی عقب تر از زمان 2000 باشند شايد دير به اين نتيجه رسيده باشيد که عجب کمدی کوئنی را از دست داده ايد تا حالا!

The Big Lebowski

فيلم The Big Lebowski  يک موضوع کاملا احمقانه دارد ولی آنقدر شيرين و قوی که حماقت آن فراموش  و تبديل به يک شوخی گنده می شود؛ اين آقای لباسکی با يک مرد ميلياردر اشتباه گرفته می شود و دو دزد به خانه اش می ريزند و او را تهديد می کنند که پول از او بگيرند .در همين ماجرا  يکی از آنها مستقيم روی قاليچه نازنين او ادرار می کند !اشتباه نکنيد .موضوع اصلی که او را وادار می کند مرد واقعی را پيدا کند و موضوع را به او بگويد تهديد جانش نيست.او برای گرفتن خسارت قاليچه ايرانی اش پيش لباسکی اصلی می رود و در اين راه همه نوع خطر را می کند . ..شوخی های فيلم با پليس و فيلم های جنايي و پليسی ظريف و منحصر به فرد است. از قاب بندی و نوع فيلمبرداری هم نمی گويم که مثل عکاسی حرفه ای کل نما ها کنار هم چيده شده اند...

فهرست

نوشته قبلی فرزندان قرن

نوشته بعدی Save Your Life

صفحه اول | بایگانی