« تحصن يا تجمع ؟ | Main | اين يک بايکوت است نه ضد زن بودن ! »

همه منتظر يك بله

تصور نمي كنم‏، راستش كمي مطمئنم كه معين مي آيد. حداقل 80 درصد جمع خبرنگاران ديشب با آمدنش موافق بودند. حس كردم بين آنها تنهايم كه فكر مي كنم او نبايد بيايد. اين ربطي به اعتقاد شخصي من براي شركت كردن يا نكردن در انتخابات ندارد.حداقل معين تنها كسي است كه با آدم ها و شرايطش تا حدي آشنا شده ام . به همين دليل هم فقط در مورد او مي نويسم. من فكر مي كردم كه او نبايد بيايد به همه دلايل الف و ب و 1و 2و 3و ... كه تا به حال در همه تحليل ها نوشته شده ولي حالا ديگر معتقدم نبايد بيايد چون حس مي كنم اين يك بازي جدي است. بازي كه مي تواند منجر به نابودي يك چهره براي زنده نگه داشتن يك حزب شود. مهم نيست كه معين عضو حزب مشاركت نيست ، مهم اين است كه تا به حال برايش هزينه شده و حالا نمي تواند به تنهايي تصميم بگيرد. معين بايد بيايد تا كسي رودست نخورد . بازي غريبي است ...در اين بيست و چند سال بي سابقه است ... نتيجه اين همه مشاوره و كنگره هم مي شود آمدن معين... نتيجه نهايي امشب اعلام مي شود. در ضمن شانس معين كمي بالاتر رفته . مردم به دنبال لجبازي با دولتند...پس كسي كه اول ردصلاحيت شده و حالا وارد مي شود مي تواند برايشان يك ملاك براي لجبازي باشد.