« دستت درد نکند ضرغامی جان | Main | نگاهي به فعاليت جان مور يكي از عكاسان AP برنده جايزه پوليتزر »

صورت صدام زير پرچم آمريکا

A U.S. Marine covers the face of a statue of Saddam Hussein in Baghdad in this April 9, 2003 file photo. Bloody turmoil reigned in Iraq on Friday, the first anniversary of Saddam Hussein's fall with Sunni and Shi'ite rebels battling U.S.-led forces and holding three Japanese and several other hostages.This week's bloodshed, engulfing the hitherto quiescent Shi'ite south and the bastions of Sunni insurgency in central Iraq, has shown how far the United States is from securing the country whose dictator it toppled on April 9, 2003. Photo taken on April 9, 2003. REUTERS/Goran Tomasevic

U.S. Marine covers the face of a statue of Saddam Hussein in Baghdad in this April 9, 2003 file photo. Bloody turmoil reigned in Iraq on Friday, the first anniversary of Saddam Hussein's fall with Sunni and Shi'ite rebels battling U.S.-led forces and holding three Japanese and several other hostages.This week's bloodshed, engulfing the hitherto quiescent Shi'ite south and the bastions of Sunni insurgency in central Iraq, has shown how far the United States is from securing the country whose dictator it toppled on April 9, 2003. Photo taken on April 9, 2003.

REUTERS/Goran Tomasevic