« کپی دست سوم بی بی سی هم نمی شويم! | Main | صورت صدام زير پرچم آمريکا »

دستت درد نکند ضرغامی جان

U.S. President George W. Bush (L)  and first lady Laura Bush (2-R) arrive for the funeral of Pope John Paul II in the Vatican's St. Peter's square April 8, 2005 near Iranian President Mohammad Khatami (top). A simple cypress coffin bearing Pope John Paul's body was carried out of St Peter's Basilica  as the world's most powerful leaders joined an ocean of humble pilgrims to say goodbye on Friday at the biggest funeral in modern times.   REUTERS/Yves Herman      

Photo by: Yves Herman

ضرغامی عزيز ...از تو و زحمات خالصانه ات متشکريم که اجازه نمی دهی مردم ما با نگاه کردن به صحنه های تکراری و کسل کننده خاکسپاری يک پيرمرد، افسرده شوند. ممنونيم که ناگهان دکتر ها و متخصصان پاپ شناسی جديد را رو می کنی که پشت به تصاوير آرشيوی پاپ نشسته اند و از زندگی و کارها و گذشته او می گويند و  با اشاره به اشتباهاتش ،رفتارش را تحليل می کنند، با اين کار حداقل يک چيزی هم ياد می گيريم . شما و همتای سابقتان ثابت کرديد که ما ملت احمق بايد با عناصر و ارزش های خبری به شکل حرفه ای آشنا شويم ؛ مثلا به جای اين موارد تکراری در مراسم شاهانه خاکسپاری بايد در صدر هر خبر بدانيم که هر روز دقيقا چند غيرنظامی در عراق کشته می شوند و چند کودک و نوجوان با دست های خالی در فلسطين به شهادت می رسند. 

Iran's President Mohammad Khatami (centre row R), Syria's President Bashar al-Assad (rear 3rd L) and Israel's President Moshe Katsav (centre row L) stand amongst other dignitaries during the funeral of Pope John Paul II in St. Peter's Square at the Vatican April 8, 2005. REUTERS/Yves Herman

شما آنقدر به کارتان وارد هستيد که می دانيد درست چه زمانی بايد فيلم زيبای محمد رسول الله با آن دوبله جانانه ما را پای تلويزيون نگه دارد و زمان آن رسيده که يادمان بيايد فخيم زاده عجب علم و تسلطی به ساخت سريال های مذهبی و تاريخی دارد. گاهی هم لازم است يک تاتر روی صحنه تاتر شهر را برای اولين بار به شکل کامل و بی نقص از صفحه تلويزيون ببينيم، چه می فهميم آخر که تاتر مذهبی را کجا بايدديد ؟ ما همين که بدانيم رئيس جمهورمان دو روز در پاريس و وين برای گفت و گوی تمدن ها از نوع اسلام چه گفت، از سرمان هم زياد است. ديگر چه کار داريم کنار کی می نشيند و با کی دست می دهد و چه اتفاق هايي می افتد در يک مراسم خسته کننده ؟ 

 ممنون که اينقدر نکته سنجی که می دانی چه موقع  برگ رو کنی تا مردم  در ميان اين همه آوا و نوای غمگين گاهی با چيزهای جديد و زندگی های غربی هم آشنا شوند و حس کنند که ای بابا! خوشی زده زيردلشان.