« تعطيلات 3 | Main | کپی دست سوم بی بی سی هم نمی شويم! »

پوليتزری ها ديشب جشن گرفتند

برندگان معتبرترين جايزه روزنامه نگاري در امريكا موسوم به پوليتزر كه در چندين بخش اهدا مي شود ديشب معرفي شدند. روزنامه هاي لس انجلس تايمز و وال استريت مهمترين بخش هاي اين جايزه را به خود اختصاص داده اند.