« خدای چيزهای کوچک ... | Main | عکس و نوشته ! »

خودش به تنهايي يک فيلم است

راستش را بخواهيد می خواستم حدود 8-9 ماه پيش در مورد تيتراژ شاهکار اين فيلم بنويسم .يادم رفته بود. دوستی امروز يادآوری کرد و گفت که حالا بنويسم. 

Catch Me If You Can  با شروع جذاب و تيتراژ قوی ، نمونه واقعی از يک کار صددرصد حرفه ای است. به هر حال استوديو دريم ورکز محل حرفه ای هاست که معمولا خروجی های شاهکاری دارد .با اين حال اين تيتراژ به تنهايي يک انيميشن يا فيلم است. قدرت فونت، انعطاف پذيری خطوط و تصويرسازی که واقعی می زند، به شکل عجيبی با کارهای قبلی اين کمپانی فرق دارد. در اين تيتراژ اسامی کارگردان ، صدابردار يا موزيسين مثل هميشه با اشکال کليشه ای و تکراری همراه نمی شود. شما با نمادهای غريبی از کفش زنانه، صندلی، در های مختلف و ... وارد ماجرا يي می شويد که نشان می دهد با فيلم خاصی روبه رو هستيد که هم سرگرم کننده است و هم گيج کننده.  يک انيميشن واقعی ! 

اين قدرت اسپيلبرگ را نشان می دهد ، شعور تصويری يا احترام به مخاطب را ؟