« خاک بر سرمان با اين ادعای قدرت ! | Main | فيلمی برای جيغ زدن! »

فعلا" مشکل داريم!

این وبلاگ فعلا برای چند روزی می تونه دوام بیاره، تا بعد سر فرصت درستش کنم