« باور کنيد | Main | قدرتی يگانه برای زيبا ديدن »

برخورد از نوع سوم ...

رئيس قوه قضائيه با ابلاغ آئين نامه تشكيل «ستاد حفاظت اجتماعى» دستور تشكيل سازمانى اطلاعاتى- قضايى در قوه قضائيه براى برخورد با «بى بند و بارى و جرايم» در محلات، كارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان را صادر كرد.
سيد محمود هاشمى شاهرودى در مقدمه بخشنامه آئين نامه ستاد حفاظت اجتماعى با بيان اينكه جامعه اسلامى نيازمند احياى امر به معروف و نهى از منكر است، آورده است: جوانان متدين در محلات و مساجد از بى بند و بارى و ارتكاب معاصى و جرايم در محلات خود رنج مى برند، اما آنان از حمايت قانون و مسئولان برخوردار نبوده و به سمت اجراى وظايف اجتماعى خود هدايت نمى شوند آنها انرژى زيادى دارند اما به علت عدم سازماندهى از آن استفاده نمى شود و وقتى جرايم مختلف در محلات اتفاق مى افتد يك جوان متدين نمى داند چه وظيفه اى دارد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه هر كس ممكن است به رفتارى متفاوت دست بزند كه نه مفيد باشد و نه سازنده، افزوده است: در بعضى از موارد اين رفتارها باعث ايجاد مشكلات قانونى براى امر كننده به معروف و نهى از منكر شده است.

ادامه...