« داستان به جای من ! | Main | فعلا تيتر ندارد ... »

سرگيجه ..

ايده جالب " تهران ساعت 7 صبح " با پرگويي و کش دار شدن صحنه ها از بين رفته. بهترين بخش های فيلم جاهايي است که به من مخاطب احترام گذاشته می شود و اطلاعات اضافه داده نمی شود و شايد بدترين بخش ها جايي مثل پايان فيلم است که دوباره روی ساعت به اتمام می رسد.اتمام سکانس پايينی کمی زودتر ، می توانست عالی باشد. فيلم می توانست زيبا باشد ولی حيف که معمولا چشمداشت به جشنواره های خارجی ، کار را بی دليل طولانی و آزاردهنده می کند.