« یک جُرم، دو متهم | Main | بیماری قدرت »

کارهای قبل از مرگ

کارهایی که باید قبل از مُردن انجام دهم:

۱-به دخترهایم، بارها بگویم که دوست‌شان دارم.

۲- برای شوهرم، یک همسر جدید پیدا کنم که بچه‌ها هم دوستش داشته باشند.

۳- برای تولد هر سال بچه‌ها تا هجد‌ه‌سالگی‌شان، یک پیغام روی نوار کاست ضبط کنم.

۴- یک پیک‌نیک اساسی در ساحل Whale bay برگزار کنیم و خوش بگذرانیم.

۵-هر چقدر که می‌خواهم دود کنم و بنوشم.

۶-هر چه به ذهنم می‌رسد، بگویم.

٧-با مردهای دیگر تجربه‌های جدید پیدا کنم تا بفهمم خوا..بیدن با دیگران چه شکلی است.

۸- کاری کنم که یکی عاشقم شود.

۹- بروم و پدر را در زندان ملاقات کنم.

۱۰- ناخن مصنوعی بکارم و یک کاری با موهایم بکنم.

از فیلم؛ زندگی من، بدون من

My life without me
by: Isabel Coixet


تریلر فیلم