« April 2009 | Main | June 2009 »

بایگانی May 2009

May 2, 2009

زن در "چند روز بعد "و "کنعان"

یکی از مشکلات من با فیلم "چند روز بعد" ساخته نیکی کریمی این هست که به نظرم قصد دارد با تحکم و تصنع، ظلم و ستم بر زنان را نشان دهد.

شاید نیکی کریمی برای سیگار کشیدن در خیابان مساله داشته و بارها تذکر شنیده. شاید همسایه مردش با ماشین گنده و جاگیرش در پارکینگ آزارش داده. شاید واقعا این تجربه‌ها را داشته و پنچر شدن ماشینش در خیابان ده‌ها مزاحمت خیابانی برایش ایجاد کرده.

اما هیچ‌کدام ازاین صحنه‌ها در فیلم او، مرا به اندازه صحنه‌ای که مانی حقیقی در کنعان از زورگویی به یک زن نشان می‌دهد، درگیر نمی‌کند.

کنعان
نمایی از فیلم کنعان

حقیقی، صحنه‌ای را کارگردانی کرده که یک راننده وانت قصد دارد به زور از خیابان یک‌طرفه عبور کند و با بوق و داد و فریاد خودش و بقیه عابران به مینا( راننده زن) دستور می‌دهند، از مسیر درست خودش دنده عقب برود تا راننده مرد، به راهش ادامه دهد.
استیصال، بغض، نم اشک و تنهایی مینا در آن صحنه، نشان دهنده همه این تنهایی، سختی‌ها و مشکلات زنی است که قصد دارد برای آزادی و راحتی‌اش مبارزه کند.

اگر کنعان را تا حدی دوست دارم، به این دلیل هست که به شعور، سطح فکر، قدرت تحلیل و دیدگاهم به مقدار زیادی احترام گذاشته می‌شود.

May 8, 2009

Horse whisperer

womanhorse.jpg
Woman and her Horse

May 10, 2009

آنهایی که کارشان را دوست دارند

این مرد را دوست دارم چون توانسته مرا مشتری وضعیت هواشناسی قاره‌های مختلف کند. هواشناسی اصلا برایم جذاب نیست، رفتار و حرف زدن و نگاه این سینیور Guillermo Arduino برایم جالب است؛ وقتی با آن لهجه اسپانیایی از طوفانی می‌گوید که قرار است جنوب آمریکا را نابود کند، نگرانی و پریشانی را از لحن و کلماتش می‌گیرم. وقتی هوای آفتابی را پیش‌بینی می‌کند که احتمالا چند روزی شمال اروپا را می‌گیرد، سرزنده و شاد می‌شود.

Guillermo Arduino

او کارش را دوست دارد. این را می‌توانم از اجرایش بفهمم. از نحوه بیان کردن درجه سانتیگراد و فارنهایت یا جهش باد و بورانی که با عشق و ایمان به زبان می‌آورد. از برق چشمانش...
دنبال بهانه‌ای است که اتفاق خاص خبری را ربط دهد به وضعیت هوا؛ اگر پروازها لغو شوند، او حتما در فرودگاه‌های مختلف بین مسافران و خلبان‌ها و کارشناسان می‌گردد تا دلایلش را برای مردم توضیح دهند. اگر ویروس خطرناکی یک منطقه را بگیرد، او می‌رود در محل تا ارتباطی بین شرایط آب و هوایی آن منطقه با رشد ویروس پیدا ‌کند...

من این مرد را دوست دارم چون دوست داشتن کارش را با کلمات خودی و معمولی و جملات صمیمانه‌ به من منتقل می‌کند و یادم می‌اندازد که نمی‌توانم فرید زکریا را با آن نخوت و رفتار رئیس‌مابانه‌اش، حتی در حال گفت‌وگو با مهمترین مقامات، دوست داشته باشم...

photo from: CNN Observation

بایگانی May 2009

نوشته‌های May 2009

April 2009

June 2009

صفحه اول|بایگانی