« مستندی درباره قران و اسلام | Main | "واقعا نمی‌تونم خودم رو توی آینه ببینم"* »

قصه انتخابات

- شش - هفت سال پیش بود که برای مصاحبه با یک عکاس آمریکایی، مدام قرارمان به هم می‌خورد.

او می‌گفت درگیر کمپین انتخاباتی جان‌ کری و بوش هست و زمانش محدود و من اصلا نمی‌فهمیدم وقتی هنوز دو سال از مدت ریاست جمهوری بوش مانده، چطور اینقدر قطعی و زود و با برنامه ریزی مشخص، درحال برگزاری تبلیغات انتخاباتی دوره بعد هستند.

عکاسان و فیلمبرداران و حتی مستندسازان، چندین سال قبل از اینکه بتوانم تصورش را بکنم، کارشان را برای انتخابات دوره بعد یعنی سال ٢٠٠٤ آماده می‌کردند.

خیلی سخت فرصتی شد و با هم گپی زدیم بین کارها و پروژه‌های عکاسی او در کارزار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا.

- حدود ٩ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده و هنوز نامزدها مشخص نشده‌اند. هنوز بحث برسر شرکت کردن یا نکردن خاتمی و نوری وعارف و روحانی و... است و آن طرف هنوز خبر نداریم قرار است کسی تایید صلاحیت هم بشود یا نه؟
تازه نمی‌دانیم اگر آخرین انتخابمان صلاحیت نداشت باید چه بکنیم.

Comments (5)

دموکراسی پروسه است عزیزم

اون وقت مي گن چرا ما شكست خورديم . چرا در عرض يك ثانيه احمدي نژاد رييس جمهور شد . نه آقا جان يك ثانيه نبود .

طبق معمول کاری نمی کنیم
یعنی نمیتوانم که کاری بکنیم
آگه بخوایم کاری بکنیم
بعضی ها یه کارهای با ما میکنند
که اون کارها در بعضی مواقع آدم رو میکشه
وخیلی خیلی بد است

اگه میدونستیم که اوضامون این نبود. اون وقت چه فرقی بود بین ما و آمریکای جهان خوار بی همه چیز !

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)