« فقط به خاطر تبت | Main | لگد »

اصلاحات در سلمانی

آقا... رفیق...منتقد..کارگردان...

ایرج کریمی
دوست دارم بدانم بعد از پنج سال که از تمسخر هر آنچه به اصلاحات مربوط می‌شود در"چند تار مو" ، می‌گذرد حالا در مورد آن دوره که اجازه می‌داد فیلمت را بسازی، چه فکر می‌کنی؟

می‌توانی از اصلاحات شاکی باشی، می‌توانی با خاتمی قهر کنی، می‌توانی سرشان داد بزنی؛ دیدید چه کردید که مردم تحریمتان کردند و حالا از اسم هرنوع انتخاباتی حالشان به هم می‌خورد؟

می‌توانی همه نوع انتقادی بکنی از آقایان اصلاح‌طلب، ولی این که در فیلمت بگویی "اصلاحات" را در یک سلمانی دستگیر کردند در حالیکه می‌خواست خودش را برای مردم"خوشگل" کند، دیگر دل هر آدم باظرفیتی را به درد می‌آورد.

حالا دیگر شاید نتوانی همان باغ‌های کندلوس‌ را با عشق افلاطونی و غیرافلاطونی بسازی ولی دلم می‌خواهد بدانم این روزها در مورد دوره هشت ساله اصلاحات چطور فکر می‌کنی؟

حالا دیگر شاید واقعا همه‌مان فقط از کنار هم می‌گذریم؟

Comments (4)

سلام

تو سرابی
طرحی از یک خاطره بر روی آبی


من آپم
و منتظر
[گل]

عکسهایی از تجاوز سربازان آمریکایی به زنان در عراق

عکسهای جالبی از خاتمی و .....

اصلاحات؟! چه دوره اي بود اما اونوقت اندك حرفي ميزديم و اندك فضايي براي كار كردن داشتيم اما حيف كه حاملان اصلاحات چنان انسانهاي فرصت طلب و فرصت سوزي بودن كه ديديم آن شد كه نمي بايست مي شد!!
در هر حال با شنيدن اين اصطلاح (اصلاحات) حس دوگانه اي بهم دست ميده ، تركيبي از نوستالژي و نفرت به اضافه ي اندكي حسرت
پيروز باشي و سبز بماني

montazerim

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی فقط به خاطر تبت

نوشته بعدی لگد

صفحه اول | بایگانی