« در خون من | Main | چند چهره »

میانه‌حال

بگو که خوبی
آرامی
سرحال و قبراق

بنویس که نوای سازدهنی‌ات هنوز معجزه می‌کند

بگو که تنتنه و غوغای حضورت هنوز شور می‌آفریند

فریاد بزن
که هستی
آرامی
سرحال و قبراق

بگو که زمین ما فقط یک خورشید دارد

14 فروردین

birds rest

***

اجرای دوباره آهنگ معروف "درحال‌وهوای عاشقی "( ساخته اومه‌باشی شیگرو) با سازدهنی در فیلم My blueberry nights به نام "تم یومجی"Comments (2)

giti:

tarkibe ein aks o matn o aahang,che kard dar yek asre panjshanbeh nim khafeh bahaari ba man, ke bihava oumadam soraaghi azat begiram...
begou ke khoubi..

م:

من به خوشبختی مخاطب این نوشته (عکس+شعر+موسیقی) به میزان زیادی حسودیم شد.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی در خون من

نوشته بعدی چند چهره

صفحه اول | بایگانی