« ........... | Main | مرحوم عشق »

چرا شورش؟

فکر می‌کنم، به استثنای خدا و عشق یک موضوع دیگر هست که بیش از هر چیزی، ذهن و فکر انسان را به خودش مشغول می‌کند؛ منازعه!

یادم نیست چنین برداشتی را قبلا کجا خوانده بودم ولی این روزها می‌بینم آدها مدام از دعوا و انتقام حرف می‌زنند.

برای همین می‌خواهم بدانم، خود واقعی این آدم‌ها که پی خشونت می‌گردند، چیست؟ همین آدم‌هایی که زمانی گوشه‌ای ایستاده بودند و به ماست خوردن کسی هم کاری نداشتند.

truth

- یک بنده خدایی جایی نوشته بود واقعیت‌های جدید همیشه در سرداب‌های خشونت آماده می‌شوند یعنی اینکه وقتی با واقعیتی روبه‌رو می‌شویم پیش از هر چیزی به دفاع و توجیه و برخورد خشن با آن فکر می‌کنیم.

می‌خواهم بدانم خود واقعی من آدم خشنی‌ست یا اتفاقات احمقانه پیچیده است که مرا این‌ شکلی می‌کند؟

- می‌دانم که زور و تظاهر به مخالفانت قدرت می‌دهد... مخالفت علیه خودت را هم برمی‌انگیزد و باعث نابودی خودت هم می‌شود. مخصوصا وقتی در این مورد با آدم‌ها حرف هم می‌زنی و روشن‌شان می‌کنی.

- اورول جایی نقل کرده بود از یک معدنچی پرسیده برای اولین بار چه زمانی کمبود مسکن در منطقه آنها حاد شده؟
معدنچی جواب می‌دهد: وقتی با ما در این مورد صحبت کردند!

Comments (1)

سلام آزاده عزیزم . خوبی ؟ همیشه و همیشه وقتی دوستانی مثل تو ولیلا رو می بینم که همچنان به آموخته ها و اطلاعاتش وفادار موندن دلم برای روزهای دانشگاه تنگ میشه ... من خیلی از اون حال و هوا دور شدم . در مورد پستت باید بگم سخت عقیده دارم دستهای خبیثی در صدد محک زدن صبر ایرانیانه و متاسفانه صبر اکثریت یا بهتر بگم بلاهت اکثریت تمومی نداره ... در مورد سوالتم که پرسیده بودی مادر شدم ... آره عزیز ! پیش میاد ! ما که خوشحالیم . تو هم شاد باشی . منو از خودت بی خبر نذار !

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی ...........

نوشته بعدی مرحوم عشق

صفحه اول | بایگانی