« بعضی ها واقعا داغشو دوست دارند | Main | گله ای خوب برای چوپان آمریکایی »

یک عوضی جذاب

از تونی بلر یک تصویر همیشه توی ذهنم هست؛تصویری که در تب و تاب انتخابات ایران،پررنگ تر بود؛ بستنی خوردنش با رقیب سیاسی اش...نه،اصلاخود بستنی خوردنش...شایدهم نگاهش به دوربین های آن روزها با لبخند یک بریتانیایی سیاس! شاید هم آرامشی توام با پدرسوختگی !

blair

چرا این لحظه هنوز توی مخم هست؟

Comments (5)

farzaneh:

آزاده عزیز ، دختر گل سلام
خیلی دلم برات تنگ شده ، پیدات از هیچ طریقی نکردم الان به فکرم رسید بیام سراغ وب لاگ، امیدوارم در هر کجا هستی خوب و خوش باشی
به امید دیدار

برعکس من همیشه مناظره انتخاباتی هاشمی و احمدی نژاد یادم می مونه.... چقدر وعده وعید می داد این رییس جمهور محترم.....

سلام.. بنظرم نفس "قدرت" طوریه که همه رو عوضی میکنه...
تو خود مملکتمون کم داریم کسانی رو که قدرت اونا رو عوضی نکرده باشه

اون انگلیسی ها با اون چشم های چپ کور شدشون قصد دارن با بستنی خوردن ذهن شما رو خراب کنن.
توصیه اکید دارم که حتما روزی یکبار به قیافیه این مینی ماینر خودمان با اون کاپشن خوشگلش نگاه کنید
گاهی هم سخنرانیهای ادیبانه ایشون رو گوش کنید که دیگه بستن خوردن تونی بلر اذیتتان نکنه !
تو فکرم اگه آیندگان بخوان یک فیلمی مثل 300 بسازن ایرانیارو چجوری به تصویر بکشن .شاه که شاه بود ، فرهنگ ایران که فرهنگ بود اینطوری نشونشون دادن .حالا تصورش هم سخته الان ایرانیارو بعدا چجوری نشون بدن !

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)