« همه آلودگی است این ایام | Main | آه آرزو...آرزو »

جرم این است

برای شما که در بندید....


Woman&Beauty

ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی

و به جنسیت خویش غره ای به خاطر عشقت

ای صبور
ای پرستار
ای مومن

پیروزی تو میوه حقیقت توست

باش تا میوه غرورت برسد

ای زنی که صبحانه خورشید در پیراهن توست

پیروزی عشق نصیب تو باد


شاملو

Comments (2)

سلام .این وبلاگ را میخوانم .جدبدا انگیزه های فمنیستی اینجانب نیز گل کرده ! چرا نمیدونم ! در هر صورت وبلاگ اینجانب خر خراط را نیز مطالعه بفرمایید.وبلاگ شما را به لیست وبلاگهای خواندنی خود اضافه میکنم .لطفا شما نیز بنده را شرمنده نموده و به لیست دوستان خود اضافه کنید.
با تشکر خر خراط

سلام . مرسي از وطالب خوبتان. به من هم سري بزنيد.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)