« غرور ایرانی بودن | Main | ؟؟ »

نمی روم

دلم نمی خواهد از اين خاکدان بروم ، به چند دليل نازک.از مهم ترين شان ، رنگ پيراهن ها و کفش های بندی و شيشه های عينک توست که گاهی بخار می گيرد. جايت خالی است .جاي آن جوانی ها که بين لباس های نمدار هنوز پرسه می زند ... "بخشی از نامه غزاله عليزاده به همسرش"

فهرست

نوشته قبلی غرور ایرانی بودن

نوشته بعدی ؟؟

صفحه اول | بایگانی