« ... | Main | مريم برای ایرانی ها يا آمريکايي ها؟ »

یک کار جدید در 66 سال پیش

این طرح روی جلد ووگ در سال  1940 هست. شاید آن زمان زیاد این قرتی بازی ها روی جلد مجلات عادی نبود اما مدیران این نشریه اولین حرکت را برای شوکه کردن مردم  انجام دادند.از این زمان به بعد مردم متوجه شدند که مجله مد فقط به شکل یک عکس ژیگول روی جلد خودش را معرفی نمی کند.هر چند که حالا در کمترین شماره ای از همین مجله می توانید جسارتی مثل آن سال ها ببینید. 

Horst's idea of featuring the model in different positions to spell out the title was reused in June 1991 to celebrate Vogue's 75th birthday. This month's cover girl would later marry famed Vogue contributor, Irving Penn, in 1947.