« زنان ارمنی 2 women in Armenia | Main | Kurds blame Iranians for drugs and more »

نسل جديد زنان ارمنستان3 New generation of women in Armenia

new generation in Armenia

نسل جديد دختران ارمنی کارهای متفاوت تری را انجام می دهند.بعضی از آنها که پشتوانه خانوادگی دارند حتی در سن پايين مدير يا معاون يک محل کار اساسی می شوند.بعضی هم در فروشگاه های شيک يا حتی مغازه های کوچک کار می کنند. بعضی هم درست کنار زنان نسل قبل می ايستند و کار متفاوتی را نسبت به آنها انجام می دهند. بيشتر مغازه دار های ايروان زنان جوان هستند. مغازه هايي که نمايندگی کمپانی های بزرگ خارجی را دارند يا در حد يک مرکز خريد کوچک صنايع دستی ...فرقی نمی کند. حالا ديگر بيشتر دختران ارمنی ترجيح می دهند دانشگاه بروند و يک هنر خاص را بلد باشند. در ارمنستان دختری که تا 21 سالگی ازدواج نکند ، ترشيده محسوب می شود.اين را بعضی جوانانی می گفتند که منتظر پيدا کردن جفت بودند!