« مودليانی و موتزارت | Main | طعم عوض شده چهارشنبه سوری »

پشت صحنه هایی که از ویژه نامه نوروز حذف شد

شاید برایتان جالب نباشد که این چیزها را بدانید ولی برای آدم های توی روزنامه واقعا جالب خواهد بود که پشت صحنه های خودشان را بدانند!

این رضا انصاری هر کسی را به نامی خوانده در این نوشته سراسر طنزش در مورد بچه های سرمایه ...  ...من را هم فرشته مرگ !