« به اين انجمن اميدواريم ... | Main | زنان و برنامه های روزشان »

زيبايي شناسی سينمايي (جواتی)!

جايي که جرج کلونی وجود دارد، چطور دختران شيدای برادپيت و حتی تام کروز می شوند؟

Photo

با وجود ظرافت اشلی جود و سلما هايک چطور آنجلينا جولی و کامرون دياز مظهر زيبايي تان می شوند؟

( آقای بالا را سال  96 با فيلم يک روز خوب کشف کرده بودم و مدام دلم می خواست اين سوال را از همه بپرسم! )

 اسکاربازان عزيز ، نتايج... و همچنين عکس های درست و حسابی ...