« عکاسی از مست بی دست | Main | vogue »

خبری نبود... اما ممنون از همه چيز...

نه ...هيچ خبری نبود. غير از ميل باکس در حال ترکيدن و تلفن هايي که آرام نمی گرفت ...خبر چندانی نبود. روز تولدم با چهار تا مصاحبه وحشتناک و بلند...يک کلاس دو ساعته... اتمام يک مطلب وقت گير و ... گذشت... حتی شلوغ تر و دلهره آور تر از روزهای قبل...

 اتفاقا امسال خيلی ضد کليشه ای همه چيز برگزار شد. خيلی ...

فهرست

نوشته قبلی عکاسی از مست بی دست

نوشته بعدی vogue

صفحه اول | بایگانی