« چقدر شبيه ما هستند | Main | مرگ بر آمريکا! »

فيلم عروسي مختلط 1000 تومان

جوان بساط CD‌هايش را درست مقابل يكي از معروف‌ترين پاساژهاي نرم‌افزار و سخت‌افزار تهران پهن كرده . فيلم هندي، اكشن آمريكايي، كارتون دوبله فارسي و فيلم‌هاي پرده‌اي ايراني روي بساط‌اش ديده مي‌شود. بايد خيلي طبيعي باشيد و شبيه آدم‌هايي كه او مي‌شناسد تا جوابتان را بدهد.

وقتي مي‌فهمد كه دنبال فيلم‌هاي عروسي مي‌گردم، اول وانمود مي كند كه چنين چيزي را نشنيده است. اما وقتي مي‌گويم از بساطي بالاتر مي‌پرسم، هول مي‌شود، مي‌گويد: مهماني مبتذل مي‌خواهي يا عروسي مختلط؟

... ادامه 

لينک درست شده ...صفحه 14 روز 11 بهمن ماه ... گويا لينک و سايت مشکل دارند...