« نمايشگاه | Main | چقدر شبيه ما هستند »

March of the Penguins

وقتی شاهکاری مثل "رژه پنگوئن ها" در ايران پخش می شود ، جدا از همه سانسور ها ،از بين رفتن موسيقی و رابطه حسی بين پنگوئن ها ، دوبله آزاردهنده تر می شود.

اين کار با گوينده های فرانسوی امکان ندارد شما را يک لحظه آزرده کند يا حس مصنوعی القا کند. در اصل شما صدای يک مرد،زن و بچه را روی نسخه اصل فرانسوی اش می شنويد که با همه وجود و کاملا دراماتيک روی چهره و حرکات اين موجودات حرف می زنند. در ايران اما ، اين اکبر منانی است که هر سه نقش را بازی می کند و با تصنع و تقليد صدای هولناکی سعی می کند کودک و زن هم باشد!

اين مستند ماجرای زندگی و مهاجرت پنگوئن ها را از ابتدای يک سال دنبال می کند. تا به حال ده هاجايزه برده و دومين فيلم مستند پرفروش بعد از فيلم مايکل مور ( فارنهايت 9/11)محسوب می شود. با اين حال به بهترين حالت در ايران تکه پاره شده و حتی در جشنواره فجر هم نمايش داده می شود.  اگر دو يا سه بار  اصل اين مستند را ديده بوديد ، حتما پخش آن از تلويزيون خودی اعصابتان را به شدت باريک می کرد ...

 اين فيلم تا به حال به بيش از 20 زبان ديگر دوبله شده و فکر نمی کنم کسی گند به اين بزرگی زده باشد...در نسخه های دوبله شده معروف ترين بازيگران يا دوبلورها  روی فيلم حرف می زنند.  روی نسخه انگليسی (آمريکايي) مورگان فريمن نريتور اصلی است و در نسخه ايتاليايي روزاريو فويرلو ...

March of the Penguins is a spectacularly filmed documentary about the Emperor penguins in Antarctica.

 

Every year, all the world’s Emperor penguins return to a breeding ground that is in excess of 70 miles away. Every Emperor penguin is born in this exact spot. Sometimes they walk and sometimes they scoot comically on their stomachs but the penguins make it to this spot every year. One cannot help but to identify with the Emperor penguins as they waddle along, looking much like us waddling to our jobs and back home every evening.

You simply will not find a more magnificent, refined and poignant cinematic experience at the theater this year. I simply loved every frame.  March of the Penguins is a must- see and deserves all the praise it has received. I am about to give it a little more.