« می خواهم کمک کنم ... | Main | شهرک توحيدی که نمی شناسيم... »

خاتمی پارتی ...

خاتمی قراره فردا مهمان عده زيادی از  جوون ها باشه. می خواستم برم ولی  امتحان امروز  اونقدر انرژی و توانم رو گرفته که ترجيح می دم پنجشنبه رو فقط مال خودم باشم. چه خاتمی پارتی ، چه مولانا پارتی ... فرقی نمی کنه...احتمالا امتحانم پاس نخواهد شد و مجبور می شم دوباره از اول  E bella festa eh? ...  دوره کنم ! 

با اين وجود ، می دونم که جمعيت فردا که قرار هندونه و آب انار محمد اناری بخورن و فال خاتمی بشنون و سرود چلچراغی گوش کنن ، به حد انفجار زياد می شه . هر چند که ملت مجبور باشن تا فرهنگسرای بهمن هم برن!

کار سايت خاتمی کار جالبيه... معصومه دودره عجب کارايي می کنه! يعنی ممکنه خاتمی رو مجبور کنين که بشينه و تايپ کنه و با ادبيات شل و جوان پسندانه جواب کامنت بده؟